Sneel | Cultureel Cafe | VDGH

Het ontstaan van Sneel

Hoewel de geschiedenis van Sneel eigenlijk in 1991 begint, is ook de voorbereidingsfase belangrijk om iets van het ontstaan van het jeugdhuis te begrijpen. Al in het winterseizoen van 1988/’87 kwam dominee Sybout van der Meer in aanraking met een trainee die hem vertelde over het bestaan van een Amerikaanse organisatie die zich bezighield met jongerenwerk binnen de Doopsgezinde kerk.

Aangezien al eerder was geroepen dat het jeugdwerk binnen de VDGH gestimuleerd moest worden, luisterde Sybout aandachtig naar dit verhaal. De trainee, Dawn Rank, vertelde over het bestaan van z.g. YES-teams. Hij belooft Sybout informatie te sturen. Later in 1988 had het convent een gesprek met Dan Gehman van het ‘Eastern Mennonite Board of Missionsand Charaties’. Na een bezoek van Sybout aan de VS, werd er in 1989 besloten om het project te starten en een YES-team naar Nederland te laten komen.

Het project beoogde:
– Uitbreiding van tijd en plaats: naast jeugdkerk ook doordeweekse activiteiten;
– Uitbreiding van de jeugdleiding;
– Uitbreiding van het jeugd– en jongerenbereik: door extra ruimte en leiding kan naar buiten getreden worden;
– De eerste drie punten vormen voorwaarden om meer begeleiding te kunnen verzorgen op het religieuze gebied en om deelnemers aan te zetten tot deelname aan gemeentelijke activiteiten.

Op 1 september 1990 werd één van de leden van de gemeente, Rob Snijder aangesteld als jeugdwerkleider om het jeugdwerk, het YES-team en het jongerenhuis te gaan begeleiden. Zijn eerste taak was om te inventariseren wat er aan jeugd binnen de gemeente was. Daarna ging Rob naar de Verenigde Staten om daar een deel van de training van het team mee te maken. In februari 1991 opende het jongerenhuis uiteindelijk haar deuren in het pand aan de Peuzelaarssteeg. Het kreeg de naam Sneel.

In februari 2016 bestaat Sneel 25 jaar. Vanzelfsprekend zal dit gevierd worden met alle betrokkenen, deelnemers en vrijwilligers die het jongerenhuis in 25 jaar tijd heeft gekend!

Waarom de naam ‘Sneel’?

Sneel is fonetisch Engels voor snail, hetgeen slak betekent. In het pand van het jongerenhuis aan de Peuzelaarsteeg zat jaren lang Poppentheater Mijko. De populairste pop uit de kast was een slakje.